ชุด Set Huawei 5kW 3 Phase On-Grid ติดตั้งพร้อมขอขนานไฟ

฿195,000

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

แผงโซล่าเซลล์ แบรนด์ Suntech 550W จำนวน 9 แผง

อินเวอร์เตอร์ แบรนด์ Huawei 5kW 3Phase SUN2000-5KTL-M1 จำนวน 1 เครื่อง

สมาร์ทมิเตอร์ แบรนด์ Huawei DTSU666-H 3 Phase Power Sensor, Zero Export  จำนวน 1 ตัว

และอุปกรณ์อื่นๆในระบบ จนแล้วเสร็จ รวมไปถึงการขออนุญาติกับการไฟฟ้า

*ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ