ชุด Set Huawei 5kW 1 Phase On-Grid ติดตั้งพร้อมขอขนานไฟ

฿188,000

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

แผงโซล่าเซลล์ แบรนด์ Suntech 550W จำนวน 9 แผง

อินเวอร์เตอร์ แบรนด์ Huawei 5kW 1Phase SUN2000-5KTL-L1 จำนวน 1 เครื่อง

สมาร์ทมิเตอร์ แบรนด์ Huawei DDSU666-H 1 Phase Power Sensor, Zero Export  จำนวน 1 ตัว

และอุปกรณ์อื่นๆในระบบ จนแล้วเสร็จ รวมไปถึงการขออนุญาติกับการไฟฟ้า

*ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ