เบรกเกอร์ dc 20 / 32 / 40A แอมป์ สำหรับงานโซล่าเซลล์ (ยกกล่อง)

฿1,000