เบรกเกอร์ AC 16 / 32 / 40A แอมป์ สำหรับงานโซล่าเซลล์ (ยกกล่อง)

฿700