รางโซล่าเซลล์ ความยาว 4.20 เมตร *ขนส่งต้องตัด 4ท่อน ท่อนละ1.05 เมตร

฿750

กรณีสั่งซื้อราง แล้วส่งขนส่ง ร้านต้องตัด 4 ท่อนนะคะ เนื่องจากรางยาว 4.20 เมตร เกินมาตรฐานที่ขนส่งรับจ้ะ