โซล่าชาร์จ คอนโทรลเลอร์ ขนาด 20A12/24V

฿750

หน้าที่หลักของโซล่าชาร์จ คอนโทรลเลอร์ 
คือ การทำหน้าที่ช่วยในการ “ควบคุมการประจุกระะแสไฟฟ้า” จากแผงโซล่าเซลล์
ลงสู่แบตเตอรี่ ช่วยในการปกป้องแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน เมื่อแบตเตอรี่เต็มตัวเครื่องโซล่าชาร์จ คอนโทรลเลอร์ 
จะปกป้องแบตเตอรี่โดยการ ลด หรือ หยุด ปล่อยกระแสการประจุลงแบตเตอรี่ ชั่วขณะ และปล่อยกระแสลงสู่แบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่มีการใช้จ่ายไฟออกไป

คำแนะนำในการเลือกใช้โซล่าชาร์จ คอนโทรลเลอร์ 

– ควรเลือกโซล่าชาร์จ คอนโทรลเลอร์ และแบตเตอรี่ให้ถูกต้องเหมาะสมกับขนาด สเปก หรือ จำนวนรวมของแผงโซล่าเซลล์

– แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์และโซล่าชาร์จ คอนโทรลเลอร์  จะต้องเพียงพอรองรับการใช้งาน ควรชาร์จที่อัตรา 15-20% ต่อชั่วโมง

– ต้องคำนวนจำนวนแบตเตอรี่ให้เหมาะสม

1) PWM (Pulse Width Modulation) หลักการทำงาน ก็คือ ควบคุมความถี่ของคลื่นไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้คงที่
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital) มีฟังก์ชั่นไฟแสดงสถานะการทำงานที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การทำงานของแผงโซล่าเซลล์/ ระดับการเก็บประจุของแบตเตอรี่ (ไฟเต็ม/ ไฟกลาง/ ไฟน้อย หรือใกล้หมด) / การจ่ายไฟ DC ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าDC ที่กำลังต่อเชื่อมวงจร มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติ ในกรณีไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสีย/ เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้ไฟเกินกำลัง (Over Charge/ Over Discharge Protection)

<<ท่านสามารถดาวโหลดส์สเป็คสินค้า หรือ Datasheet ได้ที่ด้านล่างคะ>> 

Datasheet specification โซล่าชาร์จ คอนโทรลเลอร์ (529 downloads)

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
กรุณาโทรติดต่อที่เบอร์ 081-7232382 / 062-4648282

หรือ Add Line ID :@pssolarcell / pssolarcell / 0624648282
ตามวันและ เวลาทำการ วันจันทร์เสาร์  เวลา 08:30-17:00 .