โคมไฟโซล่าเซลล์ / Solar Streetlight ใช้ทดแทนพลังงานจากไฟหลวง พลังงานทางเลือกของหลายๆคนที่ตามหา โดยท่านสามารถใช้พลังงานฟรีๆจากแสงอาทิตย์ในทุกๆวัน หลักการทำงานของ

โคมไฟโซล่าเซลล์ คือ ชาร์จไฟในช่วงกลางวัน จนเต็ม และสามารถเปิดติดอัตโนมัติในช่วงเวลากลางคืน

Most solar lights turn on and turn off automatically by sensing outdoor light using solar panel voltage. Solar streetlights are designed to work throughout the night. Many can stay lit for more than one night if the sun is not in the sky for an extended period of time. Older models included lamps that were not fluorescent or LED. Solar lights installed in windy regions are generally equipped with flat panels to better cope with the winds. Modern designs use wireless technology and fuzzy control theory for battery management. The street lights using this technology can operate as a network with each light having the capability of performing the turning on and off of the network.

The solar panel is one of the most important parts of a solar street light, as the solar panel is able to convert solar energy into electricity that the lamps can use. There are two types of solar panel commonly used in solar street lights: mono-crystalline and poly-crystalline. The conversion rate of mono-crystalline solar panels are much higher than their poly-crystalline counterpart. Solar panels also vary in wattage systems.

LEDs are usually used as the primary lighting source of modern solar street lights, as the LED will provide much higher luminosity with lower energy consumption. The energy consumption of an LED fixture is at least 50% lower than the HPS fixture counterpart which is widely used as the lighting source in traditional street lights. A lack of warm-up time in LEDs also allows for use of motion detectors for additional efficiency gains.

Sale!

โคมไฟโซล่าเซลล์

โคมไฟโซล่าเซลล์ 300 วัตต์

฿2,500