จัดงานอบรมระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้นฟรี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี