โซล่ารูฟท็อป 5 กิโลวัตต์

รายละเอียดงาน หน้างาน : จังหวัด กรุงเทพมหานคร แผงโซล่าเซลล์ : แบรนด์ suntech โมเดล : Poly 330W จำนวน : 15 แผ่น  อินเวอร์เตอร์ : แบรนด์ JFY ขนาด 5Kw

โซล่ารูฟท็อป 10 กิโลวัตต์

รายละเอียดงาน หน้างาน : จังหวัดชลบุรี แผงโซล่าเซลล์ : แบรนด์ suntech โมเดล : Poly 330W จำนวน : 33 แผ่น  อินเวอร์เตอร์ : แบรนด์ JFY ขนาด 10Kw

โซล่ารูฟท็อป 115 กิโลวัตต์

แผงโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด ขนาด 115Kw

แผงโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด ขนาด 115Kw เพื่อลดค่าไฟ รายละเอียดงาน หน้างาน : จังหวัดชลบุรี แผงโซล่าเซลล์ : แบรนด์ suntech โมเดล : mono half cut cell 400W  จำนวน : 288 แผ่น  อินเวอร์เตอร์ : แบรนด์ INVT ขนาด 50Kw