โซล่ารูฟท็อป 115 กิโลวัตต์

แผงโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด ขนาด 115Kw

รายละเอียดงาน

หน้างาน : จังหวัดชลบุรี

แผงโซล่าเซลล์ : แบรนด์ suntech

โมเดล : mono half cut cell 400W 

จำนวน : 288 แผ่น 

อินเวอร์เตอร์ : แบรนด์ INVT ขนาด 50Kw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *